!-- Google Analytics --> Press "Enter" to skip to content

Victor Reader Trek, et praktisk lille hjælpemiddel i dagligdagen

Eventuelt parallelt med smartphone

Jeg har i godt et halvt år brugt Victor Reader Trek. Inden da, har jeg et par år brugt en Victor Reader Stream II. Jeg er meget glad for at bruge Victor Reader, både Stream ii og Trek. For mig er det et praktisk hjælpemiddel, som jeg bruger parallelt med min smartphone. Jeg var i sin tid i tvivl om, hvorvidt jeg havde brug for Victor Reader Stream ii. Jeg har i mange år været bruger af en smartphone som jo kan det samme som Victor Reader. Ja faktisk har en smartphone betydeigt flere funktioner end Victor Reader. Jeg vil derfor beskrive, hvorfor Victor Reader Stream ii og nu Victor Reader Trek for mig er et praktisk hjælpemiddel i dagligdagen, selv om jeg er rutineret bruger af en smartphone. Jeg vil i mit blogindlæg komme ind på de forskelle jeg har konstateret mellem Victor Reader stream ii og Victor Reader Trek; herunder de to væsentlige forskelle mellem apparaterne, BlueTooth og GPS. Jeg skriver Victor Reader som samlet betegnelse for de to apparater.

Generelt om Victor Reader

Victor Reader er en lille lydbogsafspiller, som er nem at have med. Både når man er på farten, samt når man bevæger sig rundt derhjemme. Victor Reader kan, udover at afspille lydbøger, blandt andet benyttes som noteoptager, samt til at afspille netradio og podcast. De to apparater har cirka samme størrelse, men er lidt forskellige i formen.

Victor reader har et tastatur med tydelige, følbare knapper; i modsætning til en smartphone, hvor man kører fingeren rundt på skærmen, for at finde den ønskede funktion. På Victor Reader Trek er der gjort meget ud af at afmærke piletasterne. På Victor Reader Stream ii er det kun femtallet som er afmærket. En anden lille forskel mellem de to apparater er når man tænder. Victor Reader Stream ii giver en høj biplyd, mens Victor Reader Trek giver et kort vibrationssignal, men ingen lyd.

Billede af kvinde med Victor Reader Trek som slapper af og lytter til musik.

Afspilning af lydbøger, hovedsageligt DAISY-bøger

Jeg bruger Victor Reader meget til at afspille lydbøger, hovedsageligt DAISY-bøger. Victor Reader giver mulighed for at hente bøger fra Nota trådløst via Wifi. Bøgerne skal være placeret på ens personlige boghylde. Jeg synes den funktion fungerer godt. Det tager lidt tid at hente en bog, men det kører meget stabilt. Det er også muligt at hente bøgerne via computer og placere dem på det Sd-kort, som følger med Victor Reader. Det er meget enkelt og kræver få tastetryk at læse lydbøger, samt at taste sig rundt på sin boghylde. Forskellen mellem at læse lydbøger via Victor Reader og en smartphone kan beskrives således: På Victor Reader benytter man et følbart tastatur. Det gør at man nemt og hurtigt kan finde den ønskede tast og aktivere den. På en smartphone kører man fingeren rundt på skærmen, indtil man finder den ønskede funktion og aktiverer den. Selv om jeg kender skærmen på min smartphone og hurtigt kan finde den ønskede funktion, synes jeg det er rart ind i mellem at benytte et følbart tastatur. En anden ting som jeg finder praktisk når jeg læser på Victor Reader og ikke på min telefon er, at jeg ikke hle tiden bliver orienteret om diverse nyheder og meddelelser fra andre Apps. Det er ting som er praktiske at få vist på telefonen, men jeg synes det er rart at kunne lægge telefonen væk, og høre en bog uden at blive forstyrret.

Victor Reader som noteoptager

En funktion jeg er meget glad for i Victor Reader er optagefunktionen. Man trykker på en enkelt knap, og Victor Reader optager. Når man har indtalt det man ønsker, trykker man på knappen igen og optagelsen stopper. Jeg synes det er både hurtigere og nemmere end at tage noter med en smartphone. Her skal man køre fingeren hen over skærmen til man finder optageknappen, og så aktivere denne. Det er ikke så nemt at benytte sin smartphone til at optage med, hvis man har brug for at optage mens man taler i telefon. En anden udfordring med telefonen som optager er, hvis man er et sted hvor der er meget støj. For at finde optageknappen på en smartphone, er man nødt til at kunne høre telefonens tale så man ved, hvad der står på skærmen. Man kan godt aktivere optageknappen på sin Victor Reader uden at høre, hvad talen siger. Når man har optaget noget på sin Victor Reader, er det automatisk gemt, og man skal ikke navngive optagelsen. Man kan oprette og slette optagelser enkelt på Victor Reader. Men hvis man ønsker at redigere yderligere i sine optagelser, skal man bruge en computer.

Netradio og podcast

Victor Reader kan også afspille netradio, hvilket naturligvis kræver forbindelse til et trådløst netværk. Victor Reader indeholder en spilleliste med de fleste danske netradiostationer. Det er enkelt at navigere mellem stationerne på listen, samt at lave sin egen favoritspilleliste med radiostationer. Det er også muligt at søge efter netradiostationer. Man kan søge på titel eller musikgenre.

Victor Reader kan også afspille podcast. Ligesom netradio kræver det forbindelse til et trådløst netværk. Victor Reader indeholder en spilleliste med populære danske podcasts. Det er enkelt at tilføje podcasts fra spillelisten, samt at navigere mellem sine podcasts. Man kan søge efter podcasts enten via titel eller kategori.

BlueTooth og GPS

Den store forskel mellem Victor Reader Stream ii og Victor Reader Trek er, at sidstnævnte er forsynet med BlueTooth og GPS.

BlueTooth

Det er praktisk med BlueTooth, da ledninger til diverse headsets og højtalere tit kommer i vejen, især hvis man bevæger sig rundt mens man lytter. Den indbyggede højtaler i Victor Reader er meget lille. Derfor kan det være praktisk at koble en højtaler til sin Victor Reader. Der findes mange forskellige BlueTooth højtalere, og jeg synes det er en stor fordel, at Victor Reader Trek gør det muligt at benytte en sådan.

GPS

GPS’en i Victor Reader Trek rummer mange muligheder, og jeg beskriver den kun kort i dette blogindlæg. En rigtig god ting ved GPS’en er, at den fortæller hvor mange veje der er i et kryds, og i hvilke retninger vejene er. GPS’en giver også mulighed for at optage en rute, altså gemme den rute man går, så man senere kan få GPS’en til at navigere efter en rute man selv har bestemt. Hvis man lige har gået en rute, kan GPS’en navigere den samme rute tilbage. Her ud over har man naturligvis mulighed for at indtaste en adresse, hvorefter GPS’en navigerer dertil.

Personligt foretrækker jeg GPS’en i Victor Reader Trek, fremfor en GPS-app. Jeg synes GPS’en i Victor Reader Trek kan nogen ting, som en app ikke kan. En ting som er meget enkel på Victor Reader Trek er, når man skal sætte et landemærke. Det er en markering af, hvor man befinder sig. Dette kræver blot et enkelt tastetryk.

BlueTooth og GPS er den store forskel mellem Victor Reader Stream ii og Victor Reader Trek. Hvis man ikke benytter disse to funktioner, er de to apparater efter min vurdering stort set ens. Jeg synes Victor Reader er et godt hjælpemiddel, selv om jeg bruger min smartphone flittigt ved siden af. Jeg ved det er individuelt, men for mig er det nogle gange lettere, og nok også hurtigere, at bruge et rigtigt tastatur i stedet for at køre fingeren hen over en glat glasskærm. Jeg synes det er en stor fordel, at Victor Reader Trek nu er forsynet med BlueTooth og især GPS.

Billede af verdenskort med illustration af de lande som Victor Reader Trek understøtter.
Verdenskort. De farvede lande er lande som din Victor Reader Trek kan give dig navigation. Sørg for at du har adgang til kortet inden du rejser afsted. Kontakt eventuelt din forhandler.
Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *