!-- Google Analytics --> Press "Enter" to skip to content

Intelligent ”mobilitymakker” med på turen

Hvad er Sunu Band?

Sunu Band er navnet på et intelligent armbånd, der ved hjælp af vibrationssignaler på dit håndled kan give oplysninger om forhindringer på din vej, samt give oplysninger om aktuelt klokkeslæt og armbåndets aktuelle batteriniveau.

Funktionen jeg vil beskrive her, hedder ”Sonarfunktion”. Der findes også andre muligheder i Sunu Band, men Sonarfunktionen er efter min mening det helt centrale element.

Der sidder en kombineret sensor og lydgiver på armbåndet. Den udsender en række højfrekvente kliklyde, som kastes tilbage fra omgivelserne og bestemmer, hvor mange vibrationer der skal gives.

Billede af Sunu Band med ultralydssensoren pegende nedad, og med touchoverfladen i centrum.
Billede af Sunu Band

Man bliver ved hjælp af vibrationer gjort opmærksom på forhindringer. Jo flere vibrationer, desto tættere er man på en forhindring. Færre vibrationer betyder, at man er længere væk fra forhindringen. Med andre ord: Mere konstante vibrationer er et signal om, at man skal være mere opmærksom på ting, man kan støde imod.

Mobilityarmbåndet kan sættes til enten indendørs eller udendørs tilstand alt efter, hvor langt fremad man har brug for at finde ting og sager på sin vej. Når Sunu er sat til udendørs tilstand, opfanges forhindringer på længere afstand. Den er beregnet til situationer, hvor der er mere plads at færdes på.

Denne intelligente ”mobilitymakker” fungerer både som selvstændig enhed og sammen med en app, der findes både til IOS og Android.

Hvordan er apparatet at betjene?

Jeg har nu i godt én måned brugt Sunu Band sammen med min mobilitystok.

Billede af Sunu Band monteret på håndled og med den hvide stok, ude i trafikken.
Billede af Sunu Band monteret på håndled og med den hvide stok, ude i trafikken.

Min oplevelse med at bruge sonarfunktionen i Sunu Band er, at jeg får et langt bedre overblik over, hvor der er forhindringer af forskellig art, inden jeg støder imod dem med stokken. Det gør, at jeg kan bevæge mig fremad uden konstant at stoppe op, fordi jeg støder på et eller andet, som jeg skal gå udenom.

Sunu-armbåndet bæres på enten højre eller venstre hånd. Producenten anbefaler, at man sætter armbåndet på den modsatte hånd af, hvor ens mobilityhjælpemiddel er. Jeg har mit armbånd siddende på venstre hånd.

Man kan heldigvis ikke høre de toner, som armbåndet udsender, med mindre man holder det helt op til øret. Der er derfor ingen grund til at være bekymret for at være et omvandrende lydfyr.

Jeg bruger bl.a. den indendørs tilstand, når jeg er steder, hvor afstandene er små fx i en smal passage ude eller inde, eller i en butik.

Jeg bruger oftest den udendørs tilstand på et fortov, en gågade eller i et stort rum som en banegårdshal.

Som bruger af apparatet oplever jeg, at jeg modtager signaler på mit håndled, når der er ting fx buske, træer og vægge til en af siderne eller foran. Det er også ting, jeg kan høre, men det er ofte sket, at jeg har følt signalerne på håndleddet i så god tid, at jeg har kunnet dreje lidt til den ene side uden først enten at skulle lytte mig til det, eller at skulle støde mod det med stokken fx en parkeret bil eller en række parkerede cykler.

På de ruter, jeg bruger i min dagligdag, oplever jeg, at armen skal drejes lidt fra side til side, så signalet fra Sunu Band dækker i hele gangrutens bredde.

Lidt teknik

Sunu Band udsender nogle højfrekvente toner, som kastes tilbage, når de rammer noget i en afstand af op til fem meter for udendørs tilstand og op til to meter i indendørs tilstand. Signalerne udsendes i en kegleformet zone fremad. De tilbagekastede signaler er dem, der omsættes til vibrationer på dit håndled. Teknikken kaldes for ”ekkolokalisering”. Den bruges også i mobilityundervisningen ved, at man laver nogle kliklyde med tungen for at få auditive informationer, når ekkoet fra kliklydene kastes tilbage fra omgivelserne.

Yderligere funktioner

Udover sonar-funktionen til ekkolokalisering, rummer armbåndet også et ur, der med vibrationssignaler angiver tiden.

Hvis man derudover installerer den tilhørende app på sin iPhone eller Android-telefon, får man adgang til bl.a. at indstille rækkevidden på sonarfunktionen. Appen rummer også en navigationsfunktion til at finde interessepunkter. Det er med andre ord appen, der gør Sunu Band til den intelligente ”mobility-makker”.

Youtube video på engelsk med en præsentation af Sunu Band.
Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *